Εσωτερικός κανονισμός σχολείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου 12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
                          ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16
Αγαπητοί γονείς,
το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.
Καλό είναι να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να τους διαβάσετε.
Σχολικό έτος – Διάρκεια τριμήνων
Το Σχολικό έτος ξεκινάει την 1η  Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους.
Το Διδακτικό έτος ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου με τον Αγιασμό και λήγει στις 15 Ιουνίου με την παράδοση των Τίτλων για τους μαθητές ενώ για τους εκπαιδευτικούς στις 21 Ιουνίου.
Το α΄ τρίμηνο λήγει στις 10 Δεκεμβρίου.
Το β΄ τρίμηνο λήγει στις 10 Μαρτίου.
Το γ΄ τρίμηνο λήγει στις 15 Ιουνίου.
Οι εγγραφές των παιδιών της Πρώτης γίνονται από 1η έως και 15 Ιουνίου.
Τα δικαιολογητικά εγγραφής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα καθώς και στην είσοδο του σχολείου. Οπωσδήποτε απαιτούνται :
·        Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο
·        Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή για έλεγχο εμβολίων
·        Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός, συμβόλαιο…)
Η φοίτηση των μαθητών
Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι' αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.
 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή, εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση ασθενείας κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α' και Δ΄ Τάξεων.
Άφιξη στο σχολείο
 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από τις δυο εισόδους του σχολείου.
 • Η άφιξη των μαθητών ολοκληρώνεται και οι δυο είσοδοι του σχολείου κλειδώνουν στις 8.20 για λόγους ασφαλείας.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.
 • Κατ’εξαίρεση και μόνο για τους γονείς της Πρώτης τάξης, μπορούν να εισέρχονται στο σχολείο το πρωί, μόνο τις πρώτες πέντε μέρες του σχολικού έτους.
Προσευχή
Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Αποχώρηση από το σχολείο
 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η διευθύντρια.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου 2οdimgarg.blogspot.com ή απλά πληκτρολογήστε 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαργαλιάνων στην ετικέτα Ανακοινώσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι γνωρίζουν το σωστό αριθμό τηλεφώνου σας για να σας ειδοποιήσουν σε περίπτωση ανάγκης.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
 • Στο τέλος του 7-ωρου στις 14.00 από τις εξόδους του σχολείου.
 • Με την ολοκλήρωση της 2ης ώρας δηλαδή στις 3.30 ή στις 4.15 για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.
 • Αν για κάποιο λόγο πρέπει να φύγει ένας μαθητής νωρίτερα, αυτό γίνεται μόνο από την κάτω είσοδο. Γενικά η πάνω είσοδος ξεκλειδώνει αποκλειστικά και μόνο στις 14.00.
Διάλειμμα
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Σε περίπτωση ασθένειας, ο μαθητής παραμένει στο χώρο που έχει οριστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων μέχρι να τον παραλάβουν οι γονείς του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Οι εφημερεύοντες και μόνο έχουν τη δικαιοδοσία να επιλύουν τις όποιες διαφορές των μαθητών και να αποφασίζουν για οτιδήποτε συμβαίνει κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
Επισκέψεις – γιορτές
Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό όλοι οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν εκτός αν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που διδάσκουν τις συγκεκριμένες ώρες παρευρίσκονται στο χώρο  της γιορτής συνοδεύοντας το τμήμα τους και μένουν εκεί ως το τέλος.
Η συμπεριφορά των μαθητών κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια της γιορτής ή της επίσκεψης, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα.
 Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.
Οι γονείς ενημερώνονται γραπτά ή προφορικά από την προηγούμενη για τις γιορτές ή για τις επισκέψεις και την ώρα που θα παραλάβουν τα παιδιά τους.
Φοίτηση και συμπεριφορά των μαθητών
Οι μαθητές δεν απουσιάζουν από το σχολείο χωρίς σοβαρό λόγο. Η ελλιπής φοίτηση οδηγεί σε μαθησιακή υστέρηση και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της τάξης.
Οι μαθητές φέρονται φιλικά σε όλους τους συμμαθητές τους χωρίς να ασκούν οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, λεκτική, ψυχολογική).
Η βία μεταξύ των μαθητών απαγορεύεται και λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπισή της.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες, στο δάσκαλό τους και για κάτι πιο σοβαρό στη Διευθύντρια.
Η συμπεριφορά των μαθητών είναι ευγενική και κόσμια προς συμμαθητές και δασκάλους και ποτέ δεν προσβάλλουν άλλα παιδιά για λόγους σωματικής διάπλασης, καταγωγής, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.
Φροντίζουν να είναι συνεπείς στις σχολικές τους υποχρεώσεις, να διατηρούν την τάξη και το σχολείο τους καθαρά, να προσέχουν και να μην καταστρέφουν τα πράγματα του σχολείου. Σε περίπτωση φθοράς και καταστροφής της περιουσίας του σχολείου πληρώνουμε όλοι γιατί το σχολείο ανήκει σε όλους και πέρα από το κόστος, υποβαθμίζεται ο χώρος που ζούμε καθημερινά.
Γενικά η σχολική  ζωή των μαθητών πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της φιλίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας, της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της δημοκρατίας.
Διδακτικό προσωπικό
Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Δεν διδάσκουν μόνο τους μαθητές αλλά τους διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμά τους και την καθημερινή τους συμπεριφορά.
Προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο σεβόμενοι το χρόνο έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
Οι εφημερεύοντες έρχονται τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν με την αποχώρηση και του τελευταίου μαθητή.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την πρώτη ώρα παρίστανται στην πρωινή προσευχή των μαθητών.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών μέσα κι έξω από την τάξη ακόμη κι αν δεν είναι εφημερεύοντες. Παρακολουθούν κι ενημερώνονται διακριτικά για προβλήματα υγείας, οικογενειακά, οικονομικά ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.
Σέβονται απόλυτα το χρόνο των διαλειμμάτων και είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση και τον αερισμό της τάξης, το σβήσιμο των φώτων και το κλείδωμα.
Χρησιμοποιούν με προσοχή τον εξοπλισμό και τα εποπτικά μέσα  του σχολείου και είναι υπεύθυνοι να τα επιστρέφουν στη θέση τους. Επίσης αναφέρουν στη Διεύθυνση τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία.
Σε περίπτωση συμμετοχής σε απεργία ενημερώνουν τη Διεύθυνση από την προηγούμενη ή το αργότερο μέχρι τις 8.00 τη ίδια μέρα.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για κάθε τι καινούργιο αλλά και για την ισχύουσα νομοθεσία από τις ανακοινώσεις του σχολείου αλλά και ηλεκτρονικά από το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
Γενικά με τη συμπεριφορά τους πρέπει να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο με αλληλοσεβασμό και ειλικρινή, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία.
Η Διεύθυνση του σχολείου
Επιβάλλεται να έχει ενεργή συμμετοχή στη ζωή του σχολείου, άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και να επιμελείται την εφαρμογή της από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Έχει την παιδαγωγική και διοικητική ευθύνη για τη διαμόρφωση υψηλών στόχων, θετικού, δημοκρατικού κλίματος και αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και είναι υπεύθυνη για την τακτική σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων.
 Φροντίζει για την ενημέρωση των συναδέλφων για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διοικητικό θέμα προκύψει.
Σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων, καταρτίζει αλλά και τροποποιεί το Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου με γνώμονα την αποδοτικότερη λειτουργία του.
Γονείς – κηδεμόνες
 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου ή στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί κανένα παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε το δάσκαλο της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • · Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Τα τηλέφωνα του σχολείου 2763022273(Δ/νση) 2763022979 και   2763029016 είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά σας.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
 • Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου - σπιτιού.
Γενικά
 • Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κόσμιο ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα ή μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση απώλειας το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.
 • Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.
Το παρόν συντάχθηκε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων κατά το σχολικό έτος 2015-2016.
Δεν υπάρχουν σχόλια: