Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

Παιδικά ατυχήματα στο σχολείο

Οι μαθητές του ΣΤ'2 με τον δάσκαλό τους κ. Γιώργο, στην ενότητα 10 της Γλώσσας ασχολήθηκαν με την πραγματοποίηση μιας έρευνας. Μέσα από αυτήν την διαδικασία αυτή οι μαθητές έμαθαν να συλλέγουν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται και να τις απεικονίζουν μέσω γραφημάτων, όπως έμαθαν στο μάθημα των Μαθηματικών. 


Το θέμα της έρευνας ήταν "Τα παιδικά ατυχήματα στο σχολείο".

Δημιούργησαν ερωτηματολόγια τα οποία απάντησαν 162 μαθητές ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Συγκέντρωσαν τις απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια και ξεκίνησε η καταμέτρηση. Η εργασία ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο της Πληροφορικής, όπου χρησιμοποίησαν το Excel για να δημιουργήσουν στατιστικούς πίνακες και  γραφήματα.