Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

ΤΑΞΗ Ε΄ 2014-15 "ΚΑΣΤΡΑ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ"

Η΄ΑΛΛΙΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ

Το πρόγραμμά μας είχε διάρκεια όλη τη σχολική χρονιά 2014-15 και στόχος μας ήταν να μάθουμε την ιστορία, τον τρόπο κατασκευής, τους μύθους και θρύλους και γενικά οτιδήποτε σχετικό με τα  κάστρα της περιοχής μας.

Ασχοληθήκαμε με αυτό το πρόγραμμα γιατί ήταν στενά συνδεδεμένο με τη φετινή μας ιστορία αλλά και γιατί έχουμε την τύχη στην περιοχή μας να υπάρχουν μερικά από τα ωραιότερα και πιο καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας.
Φτιάξαμε λοιπόν τις ομάδες εργασίας και στρωθήκαμε στη δουλειά: παρουσιάσεις στην τάξη, φωτογραφίες, κατασκευές...
Πήγαμε και ωραίες εκδρομές, στην αρχαία Μεσσήνη, στην Πύλο, στους Χριστιάνους και στην Ακρόπολη στην Αθήνα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: