Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Τα μέρη του υπολογιστή

Πριν λίγο καιρό ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στα μέρη του υπολογιστή με τους μαθητές την πέμπτης (Ε') τάξης. Συναντήσαμε καινούργιες έννοιες, όπως "το λογισμικό" ή "το λειτουργικό σύστημα". Αφού αναλύσαμε την κάθε έννοια και είδαμε παραδείγματα, συνοψίσαμε το ταξίδι αυτό σε μια εργασία την οποία και θέλουμε να σας παρουσιάσουμε.





Δεν υπάρχουν σχόλια: